WYBORY SOŁECKIE GRODZISZCZKO

   Ogłoszaenie o terminie wyborów
Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Sołectwie GRODZISZCZKO
   Informacja z wyborów
w dniu 24 marca 2023 r.