Tablice sołeckie

W Y K A Z    T A B L I C

 - POBIERZ

Z A R Z Ą D Z E N I E  53/13
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru i aktualizacji
tablic informacji lokalnej w sołectwach 

pobierz