Budowa budynku inwentarskiego - bezściołowej tuczarni dla maksymalnej obsady 1000 szt tucznika oraz infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 395/6 w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji

  Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumantacji

Opinia RDOŚ

  Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wszczęcie postepowania

   Wszczęcie postępowania - obwieszczenie