Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego, dwulokalowego na działce o nr ewid.: 412/9, obręb Sękowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16 października 2020 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16 października 2020 r.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego, dwulokalowego na działce o nr ewid.: 412/9, obręb Sękowo

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt budowlany
   Kosztorys ofertowy
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej