Sprawy wojskowe

   Orzekanie o konieczności sprawowanie przez osobę podlegającą
obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny (EL-30)
 

 Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia
służby wojskowej za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu
człomków rodziny (EL-31)

   Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
członków rodziny oraz za żołnierza samotnego (EL-32)
   Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad
członkiem rodziny (EL-33)

REKOMPENSATA ZA UTRACONE WYNAGRODZENIE ŻOŁNIERZOM
REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE
Informacja wraz z załącznikami