Protokół z V sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019 r.

Protokół Nr V/19

sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 29 stycznia 2019 r. - CZYTAJ

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH- CZYTAJ