Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Opis techniczny
   Przedmiar
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej