Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

                                                                                                                                                      ZA 2019 ROK   - POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ZA 2018 ROK   - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH
ZA 2017 ROK   - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA

URZĘDU STANU CYWILNEGO I
REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ALEKSANDRY KUBIAK

ZA 2016 ROK

- POBIERZ