Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach-terminy dyżurów

  Obiweszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach -terminy dyżurów