Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 6.06.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.161.2023.JNG.2