Plany polowań zbiorowych

1. Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 48 Ryś w sezonie 2021-2022.

2. Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 46 Jastrząb w sezonie 2021-2022.

3. Plan polowań zbiorowych  KŁ Nr 5 Kuropatwa w sezonie 2021-2022.

4.Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 46 Jastrząb w sezonie 2021/2022.

5. Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 50 Szarak w sezonie 2021/2022.

6. Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 5 Kuropatwa w sezonie 2021-2022 - dodatkowe polowania.