Budowa elektrowni słonecznej "Wilczyna" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 102/1 o mocy do 8 MW (obręb Wilczyna) w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

 

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

  Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu


 
 Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie