Uchwały Rady Gminy z dnia 23 lutego 2016r.

Uchwały XIX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 lutego 2016 r.

 

 

1. Uchwała XIX/135/16
    w sprawie:  
zmiany uchwały Nr XVII/121/15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia
    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:-CZYTAJ ,
   załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała XIX/136/16 
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XIX/137/16   
   w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki
   na lata 2016-2020;-CZYTAJ , załącznik
    

4. Uchwała XIX/138/16    
    w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
    Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2016-2020;-CZYTAJ, załącznik

5. Uchwała XIX/139/16   
    w sprawie: nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Duszniki, działki gruntu położonej
    na terenie miejscowości Grzebienisko, oznaczonej jako nr 367/16 będącej własnością
    Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych;-CZYTAJ , załącznik