Budowa magazynu płodów rolnych w zabudowie zagrodowej na dz. o nr ewid. 55/5 miejscowość Chełminko, gmina Duszniki

Obwieszczenie - umorzenie postępowania

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie