Budowa zakładu w Sędzinach

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 Obwieszczenie
   Decyzja

Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji

   Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji

Budowa zakładu w Sędzinach


 OBWIESZCZENIE