Nr 9

w sprawie: zmiany uchwały nr II/3/06 z dnia 5 grudnia 2006r. Rady Gminy Duszniki w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenia jej składu osobowego