Obwieszczenie - podtrzymanie opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 8 marca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.524.2022.AR.2 podtrzymujące opinię własną z dnia 11 października 2022 r.