Nazwa, dane adresowe

DANE ADRESOWE

Biuro Rady Gminy Duszniki
Urząd Gminy
ul. Sportowa 1
64 - 550 Duszniki
tel. (+48+61) 2919075 wew. 111
fax. (+48+61) 2919131
e-mail:
rada@duszniki.eu