Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach uzgadniajaca warunki realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia sanitarna PPIS z dnia 17.07.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023