Uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2016r.

Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 


1. Uchwała XXIII/147/16
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2016 ? 2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
2. Uchwała XXIII/148/16   
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.

   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
3.Uchwała XXIII/149/16

    w sprawie: zabezpieczenia środków na zadanie realizowane w 2016 r. przez
    Powiat Szamotulski
    pn. Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo,
    ul. Młynkowska
w Dusznikach, w formie dotacji celowej;- CZYTAJ 
4. Uchwała XXIII/150/16

   w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,- CZYTAJ
5. Uchwała XXIII/151/16
    w sprawie:  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
     -CZYTAJ , załącznik , załącznik 

6. Uchwała XXIII/152/16

    w sprawie: przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;- CZYTAJ