Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2016 r.

a)      Uchwała Nr XXXII/226/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA, uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 25.01.2017 r.

b)      Uchwała Nr XXXII/227/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI,uchwała Kolegium RIO z 25.01.2016

c)      Uchwała Nr XXXII/228/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK

d)      Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

e)      Uchwała Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI , OBJAŚNIENIA , AUTOPOPRAWKA

f)      Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2017 - CZYTAJ

g)      Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2017- CZYTAJ

h)      Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ

i)      Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały- CZYTAJ

j)      Uchwała Nr XXXII/235/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie ścieków- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK,ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

k)      Uchwała Nr XXXII/236/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ, stwierdzenie nieważności-uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 25.01.2017 r.