Jesteś tutaj:   

2017

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie projektu uchwały antysmogowej

  Informacja

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Zawiadomienie

Obwieszczenie o wyłożeniu aktualizacji projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Duszniki na lata 2017-2031

   Obwieszczenie
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dusnziki na lata 2017-2031

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - SKO w Poznaniu dot. Ciepłociągu Wilczyna


 Obwieszczenie