Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego na terenie obrębu Sękowo

Obwieszczenie

Uchwała nr LXXVIII/496/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r.