13 - Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 215/30, 212 położonych w Sędzinku

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie  - wszczęcie postępowania