Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIX/137/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XIX/138/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia  20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020;TREŚĆ, załącznik

d)      Uchwała Nr XIX/140/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XIX/141/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XIX/142/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki;TREŚĆ, załącznik

g)      Uchwała Nr XIX/143/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko;TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XIX/144/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu;TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XIX/145/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku;TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XIX/146/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 października 2019 r.;TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XIX/147/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Szamotulskiej w Dusznikach do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki.TREŚĆ