29 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 480/3, w obrębie Duszniki, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowikowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania