Wydane Obwieszczenia

Obwieszczenie z dnia 26.01.2008 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Duszniki

z dnia, 26 stycznia 2008 roku

- w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii SN – 15 kV i stacji transformatorowej, na działkach ewid. nr 151/1, 152, 129, 76/11, 79 i 77/8, położonych w Ceradzu Dolnym, gm. Duszniki. - pobierz

Obwieszcznia z dnia 07. 02. 2008r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Duszniki

z dnia, 7 lutego 2008 roku

  1. 1. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na ułożeniu nowego kabla telekomunikacyjnego-górniczego typu: YnHTKGX 2x2x1,2 m2 na działce nr 308/2 położonej w Podrzewiu. - pobierz

  2. 2. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na ułożeniu nowego kabla telekomunikacyjnego-górniczego typu: YnKSLYekw 2x1 na działce nr 226/3 położonej w Ceradzu Dolnym. - pobierz

OBWIESZCZENIA z maja 2008 r.

  1. Obwieszczenie z dnia 16 maja br., w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej energetycznej NN – 0,4 kV, na działkach ewid. położonych w Grzebienisku - POBIERZ

  2. Obwieszczenie z dnia 21 maja br., w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zadania polegającego na budowie II etapu Farmy Wiatrowej Duszniki wraz z terenem utwardzonym oraz zjazdami z dróg publicznych, na dz. ewid. położonych w Dusznikach, Sarbii, oraz Sędzinach gm. Duszniki - POBIERZ

  3. Obwieszczenie z dnia 23 maja br., w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dusznikach. - POBIERZ

Obwieszczczenie za dnia 30. 04. 2008r.

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia br., w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowo – pomiarowego, na działkach ewid. nr 1/2 i 81/4, położonych w Sarbii, gm. Duszniki. - POBIERZ

Obwieszczczenie za dnia 18 i 19 02. 2008r.

  1. 1. Obwieszczenie z dnia 18 lutego br., w sprawie: informacji, o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zadania polegającego na ułożeniu nowego kabla telekomunikacyjnego-górniczego typu: YnHTKGX 2x2x1,2 mw miejscowości Podrzewie - pobierz

  2. 2. Obwieszczenie z dnia 19 lutego br., w sprawie: informacji o  wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zadania polegającego na ułożeniu nowego kabla telekomunikacyjnego-górniczego typu: YnKSLYekw 2x1 w miejscowości  Ceradz Dolny - pobierz