Oswiadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

złożone w związku z rozpoczeciem pełnienia funkcji

- POBIERZ