Przebudowa i remont dróg gminnych w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa i remont dróg gminnych w 2017 roku

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ

Przebudowa ul. Okrężnej w Ceradzu Dolnym
   Remont cząstkowy na drodze Jakubowo - Chełminko w m. Chełminko
   Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Leśnej w m. Niewierz
   Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej
   Projekt umowy z wykonawcą dla części 1
   Projekt umowy z wykonawcą dla części2