Budżet 2017

Opinia RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
dotycząca wykonania budżetu za 2017 rok- CZYTAJ

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok

  Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok
   Sprawozdanie roczne za 2017 rok
- zestawienie tabelaryczne

Informacja o przebiegu budżetu za 2017

   Informacja
za I półrocze 2017
Załaczniki
do wykonania budżetu
I półrocze 2017
   Opinia
Regionalnej Izby
Obracunkowej
za I półrocze 2017

Budżet 2017

Budżet 2017- CZYTAJ , Załączniki- CZYTAJ , Autopoprawka- CZYTAJ

Objaśnienia- CZYTAJ

Budżet 2017

Budżet na 2017 r.

CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI