Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert

     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - CZYTAJ

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załącznik nr 1 do SIWZ
   Projekt umowy