Obwieszczenie - Opnia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznania i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.307.2023.JD.1

 

 

Zawiadomienie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.1