Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego na terenie obrębu Brzoza i Ceradz Dolny

  Uchwała nr LXXXIII/544/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r.
 

 Obwieszczenie