WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 28 czerwca 2020 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 28 czerwca 2020 r.- CZYTAJ

ZESTAWIENIE ODDANYCH GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW- CZYTAJ