45 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewid. nr 183/7, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.157.2023.MS.2

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 10 sierpnia 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.11.2023

Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 r., znak: WOO-IV.4220.351.2023.SK.2

Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (PPIS i WP), konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28.03.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.157.2023.MS.1

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 29.03.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.11.2023

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania