Wykonanie urządzenia hydrogeologicznego o głębokości maksymalnej 140 m oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 23m3/h

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie