19 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Mieściska na terenie działek o nr ewid. 47, 48/1, obręb Mieściska, Gmina Duszniki

Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postępowania

  Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postępowania
   Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 
   Opinia Państwowego PowiatowegoInspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania