Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021

Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert
   

Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Załącznik nr 12 - Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej