Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2018

 

Uchwały  II sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 listopada 2018 r.

a)     Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta; TEKST

b)     Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TEKST

c)     Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie  ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TEKST

d)     Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TEKST

e)      Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;

TEKST, załącznik

f)       Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TEKST

g)     Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TEKST

h)     Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 985)- w trybie przetargu ustnego ograniczonego; TEKST

i)       Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przekazania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TEKST

j)        Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach; TEKST