Dostawa, transport i montaż mebli w Przedszkolu w Dusznikach.

Informacja o wyborze oferty

  Informacja o wyborze oferty 

Ogłoszenie


Ogłoszenie
  Wykaz mebli
  Rysunki 1
  Rysunki 2
  Rysunki 3
  Zmiany do projektu wyposażenia Przedszkola w Dusznikach
  Formularz ofertowy
   Projekt umowy
   Wyjaśnienia do ogłoszenia- 08.06.2015