Podstawy prawne działania, kompetencje

PODSTAWY

 
Podstawy prawne działania Wójta to m.in.:
 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
 
- Ustawa z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminny,
 
- Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
 
- Ustawa z dnia 26 listopadqa 1998r. o finansach publicznych,
 
- Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości.