Uchwały Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r.

Uchwały XVIIIsesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

1.  Uchwały XVIII/127/16
w sprawie:
    zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ

2. Uchwały XVIII/128/16
w sprawie:
 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

3. Uchwały XVIII/129/16
w sprawie:
   zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2016;-CZYTAJ

4. Uchwały XVIII/130/16
w sprawie:
 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

5. Uchwały XVIII/131/16
w sprawie:
  określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
spoza obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Duszniki;-CZYTAJ

6. Uchwały XVIII/132/16
w sprawie:
   przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży;-CZYTAJ

7. Uchwały XVIII/133/16
w sprawie:
   określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,
form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży?;-CZYTAJ

8. Uchwały XVIII/134/16
w sprawie:
   zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ