Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.