Zarzadzenia Wójta Gminy Duyszniki wydane w związku z wyborami do sejmu RP i Senatu RP

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI WYDANE W ZWIĄZKU
Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP 13.10.2019 r.

 

   Zarządzenie Nr 77/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
   Zarządzenie Nr 78/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 w sprawie powołania Pełnomocnika
Wójta Gminy Dusnziki do spraw wyborów