Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. (opublikowano 31.07.2020 r.)

PODJĘTE W TRAKCIE XXVIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a) Uchwała Nr XXVIII/186/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027 - TREŚĆ

b) Uchwała Nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ

c) Uchwała Nr XXVIII/188/20 Rady Gminy Dusznikiz dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - TREŚĆ

d) Uchwała Nr XXVIII/189/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G -TREŚĆ

e) Uchwała Nr XXVIII/190/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r. -TREŚĆ

f) Uchwała Nr XXVIII/191/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja - TREŚĆ

g) Uchwała Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2020/2021 - TREŚĆ

h) Uchwala Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki -TREŚĆ

i) Uchwała Nr XXVIII/194/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska - TREŚĆ

j) Uchwała Nr XXVIII/195/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sparwie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - TREŚĆ