19- Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej na cz. dz. nr: 246/4, 248/1, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/14, 251/15, 251/16, 251/17, 251/18, 251/19 obręb Ceradz Dolny

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RGP.6733.19.2022.ŁR