Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokoły 2023

Protokół nr 28/2023 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 12 stycznia 2023 r.

Protokół nr 30/2023 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Perycji Rady Gminy Duszniki z 19 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 maja 2023 r.

Protokół 31/2023 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 8 maja 2023 r.

 

Protokoły 2022

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28.01.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30.05.2022 r.

Protokół nr 24/2022 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 30.05.2022 r.

Protokół 25/2022 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 25 lipca 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Protokół nt 26/2022 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Protokół nr 27/2022 posiedzenia KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki z 27 grudnia 2022 r.

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół nr 15/2021  posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 9 lutego 2021 r.

Protokół nr 16/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 17 maja 2021 r.

Protokół nr 17/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 28 maja 2021 r.

Protokół nr 18/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 22 czerwca 2021 r.

Protokół nr 19/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 14 lipca 2021 r.

Protokół nr 20/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 4 sierpnia 2021 r.

Protokół nr 21/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 11 października 2021 r.

Protokół nr 22/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 18 listopada 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z 20 grudnia 2021 r.

Protokół nr 23/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 20 grudnia 2021 r.

 

Protokoły 2020

Protokół nr 11/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół nr 12/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół nr 13/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.- TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 14/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. -TEKST

Protokoły 2019

ROK 2019

 

Protokół Nr 1/2019 z dnia 27 maja 2019 r.- CZYTAJ

Protokół Nr 2/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.- CZYTAJ

Protokół Nr 3/2019 z dnia 30 września 2019 r.-CZYTAJ

Protokół Nr 4/2019 z dnia 21 października 2019 r.- CZYTAJ

Protokół Nr 5/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.- CZYTAJ

Protokół Nr 6/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. - CZYTAJ

Protokół Nr 7/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. - CZYTAJ

Protokół Nr 8/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.=- CZYTAJ

Protokół Nr 9/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.- CZYTAJ

Protokół Nr 10/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.- CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Komisją Rewizyjną z dnia 27 maja 2019 r, -CZYTAJ

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST