Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Duszniki i Grzebienisko

Wybór najkorzystniejszej oferty


 Wybór
najkorzystniejszej
oferty

Wyjaśnienia SIWZ

   Wyjaśnienia SIWZ

Warunki KZB dla Grzebieniska
   Studnia kanaliz. podcisn.
  Warunki tech.+ zawór próżniowy

SIWZ

SIWZ

Ogłoszenie zamówienia

OGŁOSZENIE zamówienia

STWIOR Duszniki

STWIOR Duszniki

STWIOR

STWIOR

Projekt Budowlany Grzebienisko


Kosztorys ślepy
   Opis techniczny
   Informacja o PBIOZ
   Rys-1 PZT
   Rys-2 PROFL KS
   Rys-3 Profil W
   Warunki techniczne
   Zaswiadczenie Gmina Duszniki

Projekt budowlany Duszniki

   KOSZTORYS ŚLEPY
   OPIS TECHNICZNY
   RYS-1PZT
   RYS-2 PROFIL KS
   RYS-3 PROFIL
   SCHEMAT KOMORY PODCIŚNIENIOWEJ
 

 SCHEMAT WŁACZENIA DO KOLEKTORA

PODCIŚNIENIOWEGO

 

 ZAŚWIADCZENIE GMINY

DUSZNIKI

   INFORMACJA o PBIOZ