Budowa zbiornika wodnego, stawu na cele rekreacyjno hodowlane na dz. nr 225/4 w Dusznikach