Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 140/1 obręb Niewierz

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

  Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja


 
Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie